1955, 1969, 1986, 1996, 2006, 2012

Ačkoliv AOC Saint-Emilion vzniklo již v roce 1936, kontrola na základě degustací pro každý ročník a všechna vína, která si přála pod tímto označením být, vznikla až v roce 1948. O čtyři roky později byla pod vedením INAO a ministerstva zemědělství vydána první verze klasifikace. Konečný text byl potom schválen vyhláškou dne 7. října 1954 (v platnosti od r. 1955).

Oproti stávajícím systémům, je metoda vytváření klasifikace v Saint-Emilion odlišná. Je pro vinaře dobrovolná a má tři kategorie (vzestupně): Saint-Emilion Grand Cru Classé, Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé B a Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé A. Další ojedinělá část metody je to, že by měla být revidována každých deset let. 
Takto tvořená klasifikace se brzy stala skutečným přínosem. Motivuje všechny místní vinaře a zvyšuje celosvětovou pověst vín ze Saint-Emilion.

V návaznosti na změny regulace od AOC, byl v roce 2011 postup vytváření klasifikace změněn a důkladně revidován. Tuto změnu následoval rozruch způsobený zveřejněním žebříčku v roce 2006. Správní soud tehdy přerušil svůj souhlas po kritice ze strany některých neúspěšných kandidátů. Avšak státní rada ho o několik měsíců později obnovila. Tento incident posílil nezávislost a transparentnost žebříčku a byla schválena nová ustanovení. Ministerstvo zemědělství a INAO nyní dohlíželo na celý proces klasifikace a komise pro klasifikaci Saint-Emilion Grand Cru byla zodpovědná za hladký průběh celého procesu.

Jmenovaná komise "Comité National Vins et Eaux de Vie" se skládá ze sedmi uznávaných osobností vinařského světa, přičemž ani jedna není z oblasti Bordeaux.

Aby mohli vinaři zažádat o zařazení do klasifikace, musí předložit velmi podrobnou dokumentaci. Ta zahrnuje dokumenty týkající se daňové záležitosti nemovitostí-hospodářství a jejich pověsti, distribuce a komunikační politiky ve Francii i v zahraničí, výpis svých vín či technik používaných ve svých vinicích a sklepě. 

Kontrolní komise si vybrala dva uznávané certifikované orgány, aby prováděly kontroly ve vinařstvích a při degustacích, pro něž nový postup vyhrazuje velmi důležité místo. Porota složená z odborných degustátorů posuzuje kvalitativní a konzistentní úrovně vína. V klasifikaci pro rok 2012 zkoumala deset ročníků pro Grand Cru Classé a patnáct ročníků pro Premier Grand Cru Classé. Velmi důkladně a v naprosté anonymitě bylo ochutnáno téměř tisíc vzorků.

Pro kandidáty na Grand Cru Classé je potřeba získat 14 z 20 bodů. Celou polovinu, tedy 50% skóre, představují poznámky z ochutnávek vín. Dále je to pověst vinařství 20%, vinařství jako takové a terroir dalších 20% a chod vinařství 10%.

Pro kandidáty na Premier Grand Cru Classé je požadovaný výsledek mírně vyšší, 16 z 20 bodů. Zde jsou poznámky z ochutnávek zastoupeny 30%, pověst vinařstsví 35%, vinařství jako takové a terroir 30% a chod vinařství 5%.

Poslední úroveň v klasifikačním systému Saint Emilion je "Grand Cru". Vína nesoucí označení Grand Cru jednoduše nezískala dostatečné hodnocení, které je potřeba pro Grand Cru Classé nebo Premier Grand Cru Classé. Nicméně i pro získání označení Saint Emilion Grand Cru, musí vinařství dodržet několik kvalitativních podmínek a musí být umístěno uvnitř hranic pozemků, které byly klasifikovány jako "Grand Cru quality". Ačkoliv některá vína nesou označení Grand Cru, můžou být stejně dobrá jako Grand Cru Classé, nebo dokonce Premier Grand Cru Classé. Ne každé château v Saint Emilion je, nebo chce, být klasifikováno. Obecně však můžeme říci, že vína na úrovni Grand Cru nejsou tak dobrá jako zbylých 81 zahrnutých v klasifikaci. Příklady nejlepších vinařství v Saint Emilion, které se rozhodly nebýt klasifikovány, jsou Tertre Roteboeuf a Château Le Dome. Obě patří mezi nejdražší vína ze Saint Emilion a přitom nesou toto jednoduché označení Saint Emilion Grand Cru. V současné době existuje přes 200 vinařství s označením St. Emilion Grand Cru. Zbývající vinařství v regionu jsou klasifikovány jednoduše jako Saint Emilion, protože pocházejí z nižší terroir s označením St. Emilion a nikoliv St. Emilion Grand Cru.


původní zdroj: bordeaux.com, decanter.com, medoc-wines.com, chateaux.vins-saint-emilion.com, crus-classes.com, cru-bourgeois.com, inao.gouv.fr, lepoint.fr, wikipedia.org, crus-classes-de-graves.com, thewinecellarinsider.com, vino.cz, bbr.com / upraveno / Martin Staněk - vintagewines.cz