KLASIFIKACE

Historie a vznik vinařských klasifikací v Bordeaux

Kategorizace, klasifikace a značení francouzských vín

Francie v roce 1935 založila INAO - Institut National des Appelation d'Origine (Národní institut potvrzování původu), jehož úkolem je zavést a spravovat systém kontroly původu a kvality vín v celé zemi. V třicátých letech bylo hlavním úkolem Institutu navrhnout zeměpisná vymezení apelací a zajistit dodržování daných předpisů.

Francouzský zákon rozděluje francouzské víno do čtyř kategorií, dvě z nich můžeme shrnout do skupiny stolní víno, další dvě kategorie spadají pod víno vyráběné v určitém regionu (QWPSR - Quality Wine Produced in a Specific Region). Dále pro francouzské víno existuje páté specifické označení, které se používá pro nejkvalitnější víno z vybraných oblastí.

1. 8. 2009 zavedla Evropská unie nové označování vín. Podle těchto nových regulí by se postupně vinaři, kteří dnes využívají označení AOC, měli podrobit novému schvalovacímu procesu, aby získali označení AOP (Appellation d'Origin Protegée). Vinaři, kteří mají možnost užívat označení AOC, ale neprojdou úspěšně schvalovacím procesem pro AOP, ztratí právo vyrábět vína AOC. Pokud vinařství splní podmínky pro AOP, zůstane jim možnost mít zároveň označení AOC. Vína, která jsou dnes označována jako vin de pays, by měla projít podobným procesem a budou označována jako IGP (Indication Geographique Protegée). Pro kategorii stolních vín by se mělo zažít označení Vin de France, které bude zahrnovat vína bez geografického vymezení (vins sans indication géographique). Velkou změnou je, že za určitých podmínek je možné i na Vin de France uvést odrůdy a ročník.

V nejbližších letech se můžeme setkávat se starým i s novým označením. Samotné INAO uvádí, že AOC, Vin de Table, Vin de Pays jsou francouzské kategorie, zatímco IGP, Vin de France a AOP jsou kategorie na evropské úrovni.

Vin de France (před r. 2011 Vin de Table) - veškerá stolní vína bez označení odrůdy a původu. Na etiketách najdete pouze označení "Produce of France". Jsou určena pro každodenní spotřebu, téměř všechna se spotřebují ve Francii. Tato vína musí mít minimální obsah alkoholu 8,5% a musí být vyrobena z hroznů vypěstovaných ve Francii. Do této kategorie patří cca 40% veškerého vína vyrobeného ve Francii.

IGP - Indication Geographique Protegée (před r. 2011 Vin de Pays) - kvalitativně lepší vína než Vin de Table, mají vyznačený původ a individuální charakter. Lze je označit jako "zemské víno". Zastupují určitou oblast a jsou spojena s charakteristikami jedné nebo více odrůd révy. Většina vín se spotřebuje ve Francii, ale dnes se i úspěšně vyvážejí do řady evropských zemí. Platí pro ně už určitá omezení, ale předpisy nejsou tak přísné jako pro vína ve vyšších kategoriích, což umožňuje experimentujícím vinařům vyrábět vína podle svého vkusu bez omezení normami AOC. Tvoří 14,5% z celkové roční produkce.

~ (v r. 2011 zaniká VDQS - Vin De' limité de Qualité Supérieure) - přísně kontrolovaná vína, ale s vyššími limity produkce než AOC. Kvalitou se těmto vínům (AOC) velmi blíží a řada z nich je postupně do této kategorie zařazována. Před zařazením do této kategorie musí být posouzena komisí odborníků. Každé takové víno má ochrannou známku s kontrolním číslem, které se uvádí na etiketě vín. Podíl na roční produkci se snižuje, v současnosti je okolo 1%.

AOP - Appellation d'Origine Protegée (před r. 2011 AOC - Appellation d' Origine Contrôlée) - toto označení nesou všechna nejkvalitnější francouzská vína. 400 úřadů INAO po celé Francii přísně kontroluje jejich původ, zastoupené odrůdy, množství produkce/výnosu, pěstitelské metody (způsob řezu, hustota osázení apod.), techniky zpracování a celkovou kvalitu vína. AOC tvoří asi jednu třetinu z celkové produkce francouzských vín.

Premier Cru, Grand Cru - Slovo "cru" je odvozené od francouzského slovesa "croitre" = dařit se, vzrůstat. Jde o úřední ohodnocení nejlepších vinic v určitých oblastech Francie. Vin de cru je víno z určitých přesně definovaných vinic se zaručenou vysokou kvalitou. Samotný systém klasifikace Cru je složitý, neplatí pro všechny oblasti a může se v jednotlivých oblastech lišit.

První "Cru" klasifikace vín v oblasti Bordeaux byla zavedena již v roce 1855 a zahrnovala vína z apelace Médoc (červená vína) a Sauternes & Barsac (bílá vína). Sloužila k označení a garantování kvality produkce a lze říci, že tato klasifikace stále zajišťuje stabilitu kvalitativního hodnocení vín v komplexním systému.
 


původní zdroj: bordeaux.com, decanter.com, medoc-wines.com, chateaux.vins-saint-emilion.com, crus-classes.com, cru-bourgeois.com, inao.gouv.fr, lepoint.fr, wikipedia.org, crus-classes-de-graves.com, thewinecellarinsider.com, vino.cz, bbr.com / upraveno / Martin Staněk - vintagewines.cz