1932, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

V patnáctém století si mohli obyvatelé (buržoazie) Bordeaux zakoupit kvalitní půdu-pozemky v regionu. Ty byly označovány jako "Crus des Bourgeois", později "Crus Bourgeois".

V roce 1932, obchodníci s vínem z Bordeaux, pod záštitou obchodní komory Bordeaux Chamber of Commerce a Gironde Chamber of Agriculture, označili 444 Crus Bourgeois. Tento seznam byl sice obchodní komorou (Chamber of Commerce and Industry) zaregistrován, nebyl však nikdy předložen ke schválení na ministerstvu. Přesto sloužil jako reference pro obchodní účely přes 70 let.

21. května 1962, byla v Pauillacu vytvořena Alliance Crus Bourgeois (Syndicat des Cru Bourgeois), kterou řídilo představenstvo se čtyřmi členy: Jean Nony, Jean Miailhe, Philippe Gasqueton a Max Cuvelier.

V roce 1966 a 1978 uspořádala Alliance interní klasifikaci na podporu konkurenčního ducha uvnitř Crus Bourgeois.

V roce 1985, uspořádala Alliance soutěž Coupe des Crus Bourgeois du Médoc (Pohár Crus Bourgeois z Médocu), která byla velmi úspěšná a která byla organizována každý rok až do roku 1999.

V roce 2000 stanovila ministerská vyhláška ze dne 30. listopadu 2000 pravidla pro organizaci klasifikace Crus Bourgeois. Klasifikace se skládala ze tří kvalitativních kategorií: Crus Bourgeois Exceptionnels, Crus Bourgeois Supérieurs a Crus Bourgeois.

17. června 2003 schválila ministerská vyhláška první oficiální klasifikaci Crus Bourgeois du Médoc, která uznala 247 château z 490 kandidátů.

V roce 2007 odvolací správní soud v Bordeaux zrušil vyhlášku ze dne 17. června 2003, která schvalovala klasifikaci Crus Bourgeois du Médoc.

V roce 2009 byla orgány veřejné moci schválena nová iniciativa zabezpečování jakosti, kterou Alliance zavedla. Dekret ze dne 20. října 2009 a ministerská vyhláška ze dne 16. listopadu 2009 schválila kvalitativní výběrové řízení na Crus Bourgeois tzv. "Official Selection Crus Bourgeois du Médoc". Tento seznam je zveřejňován každý rok v září počínaje rokem 2010.

V roce 2011 byla soutěž Coupe des Crus Bourgeois du Médoc obnovena v novém formátu. Je organizována každý rok ve spolupráci s časopisem Le Point.

První neoficiální klasifikace, respektive seznam vín, byla vytvořena již v roce 1932. Teprve v roce 2003 byla ministerskou vyhláškou schválena první oficiální klasifikace Crus Bourgeois du Médoc. Další pak byla vydána v roce 2010 a je nadále vydávána každý rok. Klasifikace se vždy vztahuje na 2 roky stará vína. Po dvou letech od sklizně se obvykle vína stáčí a lahvují, a je tedy možnost je degustovat a hodnotit. Letos (září 2018) by tedy měla být vydána klasifikace pro rok 2016.původní zdroj: bordeaux.com, decanter.com, medoc-wines.com, chateaux.vins-saint-emilion.com, crus-classes.com, cru-bourgeois.com, inao.gouv.fr, lepoint.fr, wikipedia.org, crus-classes-de-graves.com, thewinecellarinsider.com, vino.cz, bbr.com / upraveno / Martin Staněk - vintagewines.cz